تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

توضیحات کلی

توضیحات کامل
مشخصات
کد محصولسایز لوله(mm)قطر(mm)سفتی حلقوی
LG1032B01323-
LG1033B01403-
LG1034B01503-
LG1035B01633-
LG1036B01753SN 4
LG1037B01903SN 4
LG1038B011103.2SN 4.8
LG1039B011253.2SN 4
LG1040B011603.2-
LG1041D011604SN 4
LG1043B012003.9-
LG1044D012004.9SN 4
LG1045B012504.9-
LG1046D012506.2SN 4
LG1047B013156.2-
LG1048D013157.2SN 4